Velkommen til Os Marina

Innkalling til Årsmøte i OS Marina

Innkalling til Årsmøte 2023 i OS MARINA

 

 

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i kommunestyresalen i rådhuset på Os i 4. etasje

 

 

Tid: 13.april 2023 kl 1900

 

 

Dagsorden:

 

1.Konstituering.Valg av møteleder, referent, protokoll underskrivere, tellekorps, samt godkjenning av         innkalling og dagsorden.

 

2.Årsmelding 2021/22

3.Årsregnskap for 2022 samt forslag til budsjett for kommende periode.

 

4.Innkomne saker.

 

5.Valg av leder og ett styremedlem, samt valg av valgkomte.

 

6.Eventuelt et innslag/orientering i tråd med ønsket fra forrige årsmøte.

 

 

Saker som ønskes diskutert på årsmøtet under punkt 4 må være styre i hende senest mandag 10. april 2023.  Enkel servering.

 

 

 

Os, 30. mars 2023

 

For styre i OS Marina

V/ styreleder Gustav Bahus