Velkommen til Os Marina

Det kalles inn til årsmøte i OS Marina 27.10.2021,kl.1930 i kommune salen OS Rådhus

OS Marina

Innkalling til Årsmøte 2021

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i kommune salen i Os rådhus

Tid:27 oktober 2021 kl 1930

Dagsorden:

1.Konstituering.

Valg av møteleder, referent, protokoll underskrivere, tellekorps, samt godkjenning av innkalling og dagsorden.

2.Årsmelding 2019 ,Årsmelding 2020

3. Årsregnskap for 2019 og Årsregnskap for 2020 samt forslag til budsjett for kommende periode.

4. Innkomne saker.

5. Valg av valgkomiteen.

Saker som ønsker behandles på årsmøte under punkt 4 må være styre i hende senes 25 oktober 2021

 

Os, 15.10.2021

For styre i OS Marina

V/ styreleder Per Jonny Hanøy


Det er meldt full storm fra Sør / Øst

Alle må sikre båtene sine, det er den enkeltes ansvar!

Styre


Magisk i OS Marina i dag